Tests og godkendelser

Test / kontrolordninger for Thermocell træfiberisolering

For at dokumentere egenskaberne for Thermocell træfiberisolering testes det løbende på relevante parametre.

Testprocedurerne - herunder anvendte standarder, testhyppighed og udførende organ - er indrettet således, at testresultaterne danner grundlag for de godkendelser Thermocell Denmark A/S vælger at opretholde.

Til godkendelserne knytter sig endvidere løbende kontrolordninger.

Godkendelser

Der kræves ikke særskilt godkendelse for at markedsføre Thermocell træfiberisolering i Danmark, Sverige og Norge.

Thermocell Denmark A/S har derfor i stedet valgt at dokumentere produktets egenskaber gennem tests udført af et uvildigt europæisk akkrediteret testorgan. Endvidere er Thermocell træfiberisolering godkendt af SITAC i Sverige - en national svensk godkendelse.

Thermocell Denmark A/S har desuden startet processen med at opnå tysk national godkendelse samt CE-mærkning.

Anvendte testfaciliteter

Alle test af Thermocell træfiberisolering er til dato foretaget på SP - "Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut" i Borås i Sverige.

SP er et europæisk akkrediteret testinstitut med stor erfaring inden for træ-/cellulosematerialer.

Løbende test

Thermocell Denmark A/S er i forbindelse med opretholdelse af den nationale svenske godkendelse tilmeldt en løbende kontrolordning.

Herunder foretager SP stikprøvekontrol af relevante parametre, og Thermocell Denmark A/S er desuden pålagt egenkontrol under SP's løbende godkendelse.

Brandtest

Thermocell Denmark A/S har selv udført en række brandtest - herunder tests, der sammenligner brandegenskaberne for forskellige materialer.

Kontakt Thermocell Denmark A/S vedrørende udførelsen og resultaterne af disse tests. Testene viser meget gunstige brandmæssige egenskaber for Thermocell træfiberisolering.

 
 
 
Relaterede dokumenter
Vibrationstest Download
Luftgennemsliplighed Download
Luftgennemsliplighed 2 Download
Lamdatest Download
Skimmelresistens Download