Effektiv ventilation

For alle typer konstruktioner / isoleringsmateriale gælder det generel, at der bør etableres effektiv ventilation med udeluft på de relevante steder - f.eks. på loft, bag facadebeklædning og under tagdækning.