Konstruktionseksempler

De viste eksempler må kun betragtes som inspiration og er uden ansvar for Thermocell. De lokale eller nationale myndighedskrav skal altid sikres opfyldt.

For Danmarks vedkommende stilles specielle brandkrav (bd 30) som eksempelvis opfyldes med 1 lag gips.


 
 
 
Ydervæg
Ydervæg uden installationsvæg Download dokument
Ydervæg med instalationsvæg Download dokument
Ydervæg med skalmur Download dokument
Indervæg
Metalskelet Download dokument
Træskelet Download dokument
Tag
Renovering/ombygning Download dokument
Nybygning Download dokument
Detailtegning ydervæg/tag Download dokument
Etagedæk
Etagedæk uden synlige bjælker Download dokument
Etagedæk med synlige bjælker Download dokument